Tartu Ülikooli Kliinikumi augustikuu lehes ilmus artikkel “Kliiniliste uuringute keskus jätkab meditsiiniteaduste arendamist“, milles Kliiniliste uuringute keskuse tegevjuht Dr Katrin Kaarna andis ülevaate keskuse tugevustest ja tegevussuundadest.
Kommentaare jagasid kliinikumi nahahaiguste kliiniku juhataja ja RSKTK projekti vastutav täitja prof Külli Kingo ning koostööpartneri Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskuse projekti vastutav täitja ja naistearst Dr Made Laanpere.