Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS) ja Eesti loodusteaduste taristu (ELIXIR) korraldavad septembris kaks andmekaitse valdkonna seminari:

 • Loodusteadlastele suunatult laiemat ülevaadet andev seminar TÜ andmekaitse spetsialisti Terje Mäesalu poolt.
  Seminar toimub 16. septembril  kell 13:00-17:00, Omicumis, Riia 23b, ruumis 105. 
  Seminaris käsitletakse kogu GDPR ja andmekaitse raamistikku, loogikat, põhimõtteid ja seda, kust Tartu Ülikoolis konkreetse teema täpsustamiseks nõu ja tuge saab (täpsemad detailid allpool).
 • Seminar genoomika ja biopankade spetsiifikaga seonduvast Euroopa andmekaitse ja teaduskoostöö hea tava kokkulepetest.
  Seminar toimub 23. septembril kell 13.00-17.00, Omicumis, Riia 23b, ruumis 105.
  Seminari viib läbi EU andmekaitse õiguse ja andmebankade vallas kogenud jurist Irene Schündler Berliinist (esineja täpsustus allpool). Seminar on plaanitud ettekandena vahelduvalt kaasakiskuva päevakohase aruteluga. Auditooriumisse kaasatakse ka kohalikud andmekaitse spetsialistid, kes on tõstatatud küsimusi Eesti seadusandluse vaatevinklist valmis kommenteerima.

Registreerumine toimub Terje Mäesalu seminarile 12. septembri lõunani ja Irene Schlünderi seminarile 19. septembri lõunani.

Terje Mäesalu seminari täpsemad teemad:
Seminar on planeeritud kahes osasa pikema turgutava kohvipausiga. Seminar toimub pigem arutelu kui monoloogi vormis.  See on ühtlasi õige koht tuua lauale oma kõhklused ja seni vastuseta jäänud  andmekaitset puudutavad küsimused.

Käsitletavad teemad:

 • Mis on isikuandmed ja millised on õigused nende töötlemiseks
 • Isikuandmed ja isikuandmete töötlemise põhimõtted
 • Vastutava ja volitatud töötleja staatus ning kohustused
 • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
 • Ürituste korraldamine ja isikuandmete töötlemine
 • Pildistamine ja filmimine
 • Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse
 • Isikuandmete edastamine EL sees ja kolmandatele riikidele ning organisatsioonidele
 • Andmesubjekti õigused ja kohustused, sh „õigus olla unustatud“
 • Isikuandmete töötlemine muul eesmärgil kui see, milleks andmed algselt koguti
 • Mõjuhinnangust
 • Isikuandmetega seotud rikkumised ja trahvid

Irene Schlünderi tutvustus:
Irene Schlünder is a lawyer and expert in EU data protection law and database governance as well as IP rights and works for TMF e.V., Berlin. TMF is a member-based non-profit organisation, which brings together the German academic community in biomedical and healthcare research in various topic groups, one focus is data protection law. TMF represents the community with regard to the relevant authorities and the legislator as well as on the international level and is a permanent partner of The German Health Ministry in developing strategies for eHealth and big data applications in healthcare. Irene is a senior consultant and responsible for the international activities. She was involved in EHR4CR (co-author of the IMI Code of Conduct) as well as BioMedBridges and CORBEL. She recently led WP4 of DO-IT, the CSA for the IMI BD4BO Programme, which focused on the development of an Informed Consent Template for clinical trials including secondary use of the data for  future research. She is closely collaborating with BBMRI-Eric as a member of the Common Service ELSI and belongs to the core drafting group of the BBMRI lead initiative for a “Code of Conduct for health research” under the GDPR.”

 

Lisainfo:

Hedi Peterson, PhD
Senior researcher, University of Tartu
ELIXIR Estonia coordinator
hedi.peterson@ut.ee
hedi.peterson@fleep.io (Fleep)

Ulvi Gerst Talas, PhD
University of Tartu High Performance Computing Center
Scientific Programmer
ETAIS
ulvi.talas@ut.ee
ulvi.gerst.talas@fleep.io (Fleep)