Siirdemeditsiini eesmärkide täitmiseks on Euroopa Liidus loodud EATRISe (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine) infrastruktuur, mis koondab ligi 80 akadeemilist institutsiooni Euroopas. EATRISe infrastruktuuri eeliseks on ühe keskuse olemasolu, kust kõik institutsioonid pääsevad ligi vajalikule pädevusele ja vahenditele, arenguprotsessi kiirendamine ning juurdepääs suurele ja mitmekesisele patsiendiandmestikule.

EATRISe infrastruktuur tagab juurdepääsu järgmistele vahenditele:

  • uudsed bioloogilised preparaadid (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP),
  • biomarkerid,
  • pilditehnika ja piiritlemine,
  • väikesed molekulid,
  • vaktsiinid.

Lisaks neile vahenditele vahendab EATRIS ka ekspertiisi erinevate valdkondade tippasutuste poolt, mis aitavad üle vaadata projekti sisu ja eesmärgid, tuvastada optimaalsed vahendid ja meetodid uuringute läbiviimiseks, valmistada ette vajalikud dokumendid ja järgida kehtivaid regulatsioone ning juurdepääsu kvalifitseeritud ekspertidele ja mitmekülgsele patsiendipopulatsioonile.

EATRISe konsortsiumis osalevad Tšehhi, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Norra, Eesti, Holland ja Rootsi.

Alates 2013. aasta novembrist on EATRISel ERICi (European Research Infrastructure Consortium) staatus. Koostöö esimeste väliskoostööpartneritega algas 2014. aastal. Lisaks akadeemilistele organisatsioonidele teeb EATRIS koostööd ka farmaatsiatööstuse ja muude ettevõtetega, mittetulundusühingute, riigiasutuste ja teiste teadusinfrastruktuuridega.