Riiklikku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskust rahastatakse järgmistest projektidest:

  • “Kliiniliste teadusuuringute üksuse (RSKTK) väljaarendamine”, mida toetab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond läbi tegevuse “Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel”
  • Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise meetme projektist “Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskuse väljaarendamine”
  • Teaduse rahvusvahelistumise algatus “EATRISE liikmelisus”
  • Institutsionaalsed uurimistoetused
  • HypOrth “New approaches in the development of Hypoallergenic implant material in Orthopaedics: steps to personalised medicine”
  • Regeneratiivse meditsiini arendamise rahvusvaheline koostöö (REMARK)
  • DIOXMED – Algatuse eesmärk on arendada Eesti meditsiiniteadlaste teaduskoostööd ja uurimistööde rahvusvahelisel tasemel konkurentsivõime tõstmist luu ja liigesehaiguste, hambaarstiteaduste ning reproduktiivmeditsiini valdkonnas suure kasvupotentsiaaliga Vietnamis. DIOXMED algatuse eesmärgiks on panna alus Eesti, Suurbritannia ja Vietnami riikidevahelisele teaduskoostööle ülikoolide ja kliinikute vahel.