Tartu Ülikooli tuumiklaborid pakuvad erialasel oskusteabel põhinevaid teenuseid:

Rakendusviroloogia tuumiklabor

Proteoomika tuumiklabor

Kliinilise genoomika tuumiklabor

Haiguspõhine biopank