Prekliinilisi teadusuuringuid puudutavates küsimustes aitavad teid:

 

SULEV KÕKS
Töökohad ja ametid:
Tartu Ülikool, bio- ja siirdemeditsiini instituut, patofüsioloogia professor, füsioloogilise genoomika juhtivteadur
Tartu Ülikool, bio- ja siirdemeditsiini instituut, patofüsioloogia osakonna juhataja
Haridus: PhD (molekulaarne biomeditsiin)
Uurimisvaldkonnad: Neuropeptiidide ja emotsioonide neurofarmakoloogia; Wolframi sündroomi molekulaarsed mehhanismid; kliiniline genoomika, biomarkerid ja translatiivsed uuringud; füsioloogiline genoomika
Kontakt: sulev.koks@ut.ee

 

MARIO PLAAS
Töökoht ja amet: Tartu Ülikool, bio- ja siirdemeditsiini instituut, katseloomakeskuse juhataja
Haridus:
PhD (molekulaar- ja rakubioloogia)
Uurimisvaldkonnad ETISe järgi:
geneetika, biomeditsiin 
Kontakt: mario.plaas@ut.ee