Prekliinilistes uuringutes kasutame järgmist aparatuuri:
Väikelooma MRI, vivaarium, BSL3 loomauuringud, näriliste fenotüpeerimine
Transgeense tehnoloogia laboratoorium
Väikeloomade elupuhused bioluminesents- ja fluoresents-uuringud
Toksikoloogia laboratoorium (GLP)
Uue generatsiooni sekvenaatorid, Ion Torrent, Proton Torrent
Histoloogia ja patoloogia laboratoorium
Haiguste kollektsioonid ja andmebaas
Konfokaalmikroskoopia
Mass-spektromeetria