Prekliiniliste uuringute all mõeldakse eelkõige uute ravimite ja meditsiiniseadmete laborikatseid, mida teostatakse loomadel, et veenduda, kas väljatöötatud ravim või seade täidab oma eesmärki ja kas see on inimestele ohutu.

Tartu Ülikooli Siirdemeditsiinikeskus arendab välja kompleksseid haigusmudeleid psühhiaatriliste, neurodegeneratiivsete ja immuunpõletikuliste haiguste ning kasvajate uurimiseks ravimiarenduse eesmärgil kasutades selleks kaasaegseid bioloogilise materjali visualiseerimise tehnoloogiaid.

Siirdemeditsiinikeskuse teenused:
Toksikoloogia
In vivo haigusmudelid
Prekliiniline onkoloogia
Transgeensed tehnoloogiad
Prekliinilised ravimiuuringud
Magnetresonantstomograafia

Loomkatse korraldamisest (Maaeluministeerium)
Katseloomade kaitsest (Veterinaar- ja Toiduamet)