Siirdemeditsiini kui teadussuuna (inglise keeles translational medicine ehk translational research ehk translational science) eesmärgiks on soodustada ja kiirendada meditsiinialase teadustöö tulemuste kasutuselevõttu igapäevases kliinilises meditsiinis uute preventsiooni-, diagnostika- või ravimeetoditena. Inglise keeles kasutatakse protsessi ilmestamiseks väljendit „from bench to bedside and back“ – teadusliku idee ja eksperimendi liikumine laborist reaalselt toimivaks tooteks ning selle kasutamisel saadud info rakendamine teadustöös.

Laiemas käsitluses mõeldakse siirdemeditsiini all lisaks eelnevale ka nende uute diagnostika- ja ravimeetodite laialdast levitamist ning viimist suurte patsiendigruppideni.