Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK) on riikliku tähtsusega teadusinfrastruktuur, mille moodustasid Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum, tõhustamaks terviseuuringuid Eestis. RSKTK loodi 2010. aastal ning samal ajal kanti see Eesti teadustaristu teekaardi objektide nimekirja. Eelmise perioodi finantseeringu tulemusena valmis Põhja-Euroopas silmapaistev kaasaegse sisustusega Siirdemeditsiinikeskus. Käesoleval perioodil (2017-2020) toimub Kliiniliste uuringute keskuse teenuste väljaarendamine.

Riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse visiooniks on aidata välja töötada ning teostada tervishoiu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiat.

Meie missioon on tagada kõrgetasemelised terviseuuringud Eestis. Missiooni teostamiseks arendab ja haldab keskus tipptasemel teadusinfrastruktuuri. Keskus soovib olla professionaalne partner erinevatele huvigruppidele (ettevõtted, riigiasutused, raviasutused, teised organisatsioonid) ning nõustada neid teaduspõhise informatsiooniga terviseuuringute valdkonnas.