Tugev meeskond, kes püüab leida vastused kõikidele teie teadustööd puudutavatele küsimustele:

KATRIN KAARNA
Töökohad ja ametid:

Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, kliiniliste teadusuuringute üksuse tegevjuht
Tartu Ülikooli Kliinikum, kliiniliste teadusuuringute koordinaator
Haridus: MD (arstiteadus), neuroloogia
20 aastat töökogemust rahvusvahelises kliiniliste uuringute keskkonnas ja rahvusvaheliste meeskondade juhina.
Kompetents: nõustamine kliiniliste teadusuuringute üldküsimustes, kliiniliste teadusuuringute läbiviimise korras TÜ Kliinikumis, uuringukeskuste ja uurijate valikus, planeeritava projekti eelarve kokkupanekus. On sertifitseeritud heade kliiniliste tavade ekspert. Esmakontakt kõigis kliiniliste ravimiuuringute planeerimisega seotud küsimustes.
Kontakt:
katrin.kaarna@ut.ee, katrin.kaarna@kliinikum.ee
737 4119, 518 6688

AIGAR OTTAS
Töökohad ja ametid:
Tartu Ülikooli kliinikum, biopanganduse kvaliteedijuht
Haridus: MSc (molekulaar- ja rakubioloogia), PhD (arstiteadus)
Kompetents: nõustamine biopangandusega seotud küsimustes – proovide hoiustamine, andmebaasid, statistiline analüüs.
Kontakt: aigar.ottas@ut.ee, aigar.ottas@kliinikum.ee
737 4414, 55 636 101

IRJA LUTSAR
Töökohad ja ametid:

Tartu Ülikool, bio- ja siirdemeditsiini instituut, meditsiinilise mikrobioloogia professor
Tartu Ülikool, bio- ja siirdemeditsiini instituut, mikrobioloogia osakonna juhataja
Haridus: dr. med. (arstiteadus), pediaatria
Kompetents: nõustamine uuringu planeerimise küsimustes
Uurimisvaldkonnad ETISe järgi:
HIV infektsiooni molekulaarepidemioloogia ja ravimresistentsuse kujunemine. Neonataalse perioodi infektsioonid, patogeenees ning ravi. Kesknärvisüsteemi infektsioonid lastel – patogenees, ravi ja kaugtulemused. Antibiootikumide farmakokineetilised ja farmakodünaamilised omadused lastel. Antibakteriaalsete ravimite kliiniline efektiivsus.
CERCS teaduseriala: Nakkushaigused (B510)
Kontakt: irja.lutsar@ut.ee

VALLO VOLKE
Töökohad ja ametid:
Tartu Ülikool, bio- ja siirdemeditsiini instituut, endokriinfüsioloogia professor, endokriinfüsioloogia juhtivteadur
Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, bio- ja siirdemeditsiini instituut, patofüsioloogia osakonna juhataja
Haridus: dr. med., endokrinoloogia
Kompetents: nõustamine uuringu planeerimise küsimustes
CERCS teaduseriala:
Endokrinoloogia, sekretsioonisüsteemid, diabetoloogia (B480)
Kontakt: vallo.volke@ut.ee

ALAR IRS
Töökohad ja ametid:

Tartu Ülikooli Kliinikum, südamekliinik ja radioloogiakliinik, arst-õppejõud kardioloogia erialal
Ravimiamet, meditsiininõunik
Haridus: MD, kardioloogia
Kompetents: nõustamine kliiniliste uuringute metoodika ja ravimijärelevalveasutustega suhtlemise alal
CERCS teaduserialad: südame-veresoonkonna haigused (B530), farmakoloogia, farmakognoosia, farmaatsia, toksikoloogia (B740), rahvatervishoid, epidemioloogia (B680)
Kontakt: alar.irs@kliinikum.ee

ANA REBANE
Töökohad ja ametid:
Tartu Ülikool, bio- ja siirdemeditsiini instituut, RNA bioloogia vanemteadur
Tartu Ülikooli Kliinikum, uurimistoetuste spetsialist
Haridus: PhD (molekulaarbioloogia)
Kompetents: nõustamine uurimistoetuste taotlemisel
Uurimisvaldkonnad: Molekulaarbioloogia, biomeditsiin
CERCS teaduserialad: Immunoloogia, seroloogia, transplantoloogia (B500)
Kontakt: ana.rebane@ut.ee

KADRI TAMME
Töökohad ja ametid:

Tartu Ülikool, kliinilise meditsiini instituut, anestesioloogia ja intensiivravi vanemassistent
Tartu Ülikooli Kliinikum, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik, intensiivravi osakond, arst-õppejõud
Haridus: PhD (arstiteadus), anestesioloogia-reanimatoloogia
Kompetents: nõustamine uuringu planeerimise küsimustes ja suhtluses eetikakomiteedega
Uurimisvaldkonnad:
Sepsise patogenees, mikrokoldeline sepsis. Neeruasendusravi raske sepsise korral – toime antibiootikumide farmakokineetikale ja süsteemsele põletikureaktsioonile.
CERCS teaduserialad: Nakkushaigused (B510), Farmakoloogia, farmakognoosia, farmaatsia, toksikoloogia (B740), Anestesioloogia, intensiivravi (B590)
Kontakt: kadri.tamme@ut.ee

HETI PISAREV
Töökoht ja amet:
Tartu Ülikool, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, biostatistika lektor
Haridus: MSc (matemaatiline statistika)
Kompetents: nõustamine planeeritava teadusuuringu statistilistes aspektides
Kontakt:
heti.pisarev@ut.ee