Riiklikku Siirdemeditsiini ja Kliiniliste Teadusuuringute Keskuse (RSKTK) käesoleva perioodi (2017-2020) eesmärgiks on kliiniliste teadusuuringute üksuse väljaarendamine ja sealt edasi soovivad partnerid luua Kliiniliste Uuringute Keskuse. Sellega viiakse lõpuni RSKTK rajamine ning saavutatakse terviklik struktuur, mis suudab tagada kliinilisteks ja prekliinilisteks uuringuteks vajalike tehnoloogiate kättesaadavuse ja kasutajatoe, võimaldades kõrgetasemeliste terviseuuringute läbiviimist Eestis ja tugevdades meie rahvusvahelist mõjukust.

Kliiniliste Uuringute Keskuse peamised prioriteedid

  1. Kliiniliste akadeemiliste ja ravimiuuringute keskkonna parandamine ja kaasajastamine tagamaks maksimaalset kliiniliste uuringute sissevoolu (sh kliiniliste uuringute läbiviimise korra kaasajastamine).
  2. Tugivõrgustiku loomine nii kliiniliste ravimiuuringutega tegelevatele meeskondadele kui ka akadeemiliste uuringute algatajatele ja doktorantidele (sh uuringu koordinaatorite ja uuringuõdede väljaõpe, nõustamisteenus doktorantidele, regulaarsed koolitused, apteekrite väljaõpe, uuringute andmebaaside kaardistamine).
  3. Tegevused, mis on suunatud Kliiniliste Uuringute Keskuse jätkusuutlikkuse ja omafinantseeringu tagamisele (sh erinevates akadeemiliseks teadustööks välja pandud rahastusprojektides kandideerimine, biopankade andmekogude korrastamine ning koostöö rahvusvaheliste andmekogudega).