Uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee.
Uuringut rahastab Sotsiaalministeerium.

Miks uuringut läbi viiakse?

Eesti SARS-CoV-2 nakkusi põhjustanud viiruste täisgenoomide analüüs on vajalik, et mõista seni Eestis puhanguid põhjustanud viiruste levikuteid, erinevate tüvede ja nakkus-klastrite seost haiguse kulu ning demograafiliste ja kliiniliste faktoritega.

Uuring aitab mõista, millised SARS-CoV-2 tüved Eestis ringlevad, kui paljudel juhtudel on need Eestisse uuesti sisse toodud ja kui palju on kohalikku levikut. Uuringu tulemusel saab selgeks, milliste tüvede puhangud või kolded on levinud ja levivad erinevates geograafilistes piirkondades ning elanikkonna gruppides.

Aktiivsete puhangute korral võimaldab nakkus-klastrite info kinnitada, täpsustada või ümber lükata, kas epidemioloogiliselt seotud isikud on nakkuse saanud samast või erinevatest allikatest. See on vajalik nii haiglate infektsioonikontrolli osakondadele kui ka Terviseametile efektiivseks SARS-CoV-2 epideemia ohjamiseks.

Kuidas uuringut läbi viiakse?

Uuringu eesmärgiks on sekveneerida ja analüüsida kuni 1800 Eestis nakkusi põhjustanud ja põhjustavat SARS-CoV-2 täisgenoomi. Selleks:

  • Järjestatakse kuni 1400 seni (kuni 1. september 2020) Eestis SARS-CoV-2 nakkusi põhjustanud viiruse täisgenoomi. Sellega luuakse andmebaas seni Eestis ringelnud SARS-CoV-2 genoomsetest järjestustest ning identifitseeritakse, millised tüved ja kui suurte nakkus-klastritena põhjustavad Eestsi SARS-CoV-2 epideemiat.
  • Järjestatakse kuni 400 Eestis edaspidi (alates 1. september 2020) SARS-CoV-2 nakkusi põhjustanud viiruse täisgenoomi, mis on epidemioloogiliselt olulised aktiivsete nakkuskollete ulatuse määramiseks ning nakatunud lähikontaktsete sidumiseks konkreetsete kolletega.

Kõikidele saadud andmetele tehakse bioinformaatiline ja fülogeneetiline analüüs ning koostöös Terviseametiga kaasatakse analüüsi ka nakatunud isikute demograafilised, kliinilised ning nakkus-klastreid või puhanguid iseloomustanud andmed.

Kes kaasatakse uuringusse? 

Uuringusse isikuid eraldi ei kaasata. Uuringus kasutatakse kuni 1400 SARS-CoV-2 positiivse testi tulemuse andnud ning veel umbes 400 alates 1. septembrist 2020 SARS-CoV-2 positiivse testi andva patsiendi testimisel ülejäänud bioloogilist materjali (RNA ülejääki).  RNA ülejäägid pärinevad SYNLAB Eesti ja Terviseameti laboritest.

Kes kuuluvad uuringu meeskonda?

KoroGeno-EST uuringut juhib Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi mikrobioloogia osakonna vanemteadur Radko Avi. Uuringu meeskonda kuuluvad teadlased Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudist, bio- ja siirdemeditsiini instituudist, tehnoloogiainstituudist ja spetsialistid SYNLAB Eesti OÜ-st ning Terviseametist.

 

     

Radko Avi

Tartu Ülikool

Aare Abroi

Tartu Ülikool

Irja Lutsar

Tartu Ülikool

     

 Kristi Huik

Tartu Ülikool

  Katrin Kaarna

Tartu Ülikool

Mats Hansen

Terviseamet

     

Paul Naaber

SYNLAB Eesti OÜ,
Tartu Ülikool

Merit Pauskar

Tartu Ülikool

 Taavi Päll

Tartu Ülikool

 

 Ene-Ly Jõgeda

Tartu Ülikool

Andrio Lahesaare

SYNLAB Eesti OÜ

Eveli Kallas

Tartu Ülikool

 Kai Truusalu

Tartu Ülikool

Dagmar Hoidmets 

Tartu Ülikool

 Marina Shablinskaja

Tartu Ülikool