Arhiiv

Koolitused, sügis 2019

17.09.2019

Kliiniliste uuringute keskus korraldab 2019. aasta sügisel järgmisi koolitusi: 1. Heade kliiniliste tavade koolitused “Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP – Good Clinical Practice) ja…

Loe edasi

Artikkel Kliinikumi Lehes

12.09.2019

Tartu Ülikooli Kliinikumi augustikuu lehes ilmus artikkel “Kliiniliste uuringute keskus jätkab meditsiiniteaduste arendamist“, milles Kliiniliste uuringute keskuse tegevjuht Dr Katrin Kaarna andis ülevaate keskuse tugevustest ja tegevussuundadest. Kommentaare jagasid…

Loe edasi

Teadustöö rahastamisest

04.09.2019

Kliiniliste uuringute keskus pakub ka sel sügisel nõustamist teadustööks rahaliste vahendite taotlemisel. Aitame sobiva rahastaja otsimisel olemasoleva projektiidee korral ning nõustame granditaotluste kirjutamisel ja taotlemisel. Oleme…

Loe edasi

Tervisevaldkonna uuringute infopäevad

01.09.2019

Sotsiaalministeerium ja Eesti Teadusagentuur kutsuvad osalema tervisevaldkonna uuringute infopäevadel 1. oktoobril ning 12. detsembril 2019. aastal, asukohaga Suur-Ameerika 1, Tamme saalis. Tervisevaldkonna uuringupäevad on kutsutud…

Loe edasi

Andmekaitse seminarid – registreerimine avatud

30.08.2019

Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS) ja Eesti loodusteaduste taristu (ELIXIR) korraldavad septembris kaks andmekaitse valdkonna seminari: Loodusteadlastele suunatult laiemat ülevaadet andev seminar TÜ andmekaitse spetsialisti Terje Mäesalu…

Loe edasi

Heade kliiniliste tavade koolitus, sügis 2019

01.08.2019

Kliiniliste uuringute keskus korraldab 2019. aasta sügisel heade kliiniliste tavade koolitusi “Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP – Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid”. …

Loe edasi

Horisont 2020 uued konkursiteemad nüüd avalikud

15.07.2019

Kliiniliste uuringute keskus annab teada, et Horisont 2020 uued konkursiteemad on nüüd avalikud! Euroopa Komisjon avaldas Horisont 2020 järgmise aasta tööprogrammid ehk taotlusvoorude teemad. Euroopa Liidu teaduse…

Loe edasi

RSKTK Eesti teadustaristu teekaardi trükisel

08.07.2019

Eesti Teadusagentuur andis välja trükise „Eesti teadustaristu teekaart 2019“, mis annab ülevaate lähiaastatel Eestile olulistest ja suure mõjuga mahukatest teadustaristutest. Teekaardi teadustaristute uuendatud nimekirja, millesse…

Loe edasi

Ilmunud artiklid

03.07.2019

Eesti kultuurilehes Sirp ilmus RSKTK konsultandi Tarmo Tiido arvamusartikkel „Ravimiarenduses on innovatsioon ja ettevõtlikkus võimalik“. International Journal of Molecular Sciences avaldas artikli “FSH/LH-Dependent Upregulation of…

Loe edasi

EIT Health võrgustiku tegevused

16.05.2019

European Institute of Innovation and Technologies (EIT Health) on 140-st partnerist koosnev  tervise valdkonna konsortsium, mille eesmärgiks on edendada Euroopa kodanike tervist ja muuta Euroopa…

Loe edasi

Üle-eestilise geeniprojekti edu on tunnustuseks kõigile partneritele

03.05.2019

Üle-eestilise geeniprojekti raames alustati 2017. aastal Eesti Geenivaramu RITA projektiga, milles uuritakse rinnavähki ja kardiovaskulaarsete haigustega patsientide kontingenti. Projekti on kaasatud ka Riiklik siirdemeditsiini ja…

Loe edasi

Hindamine kinnitas kliiniliste uuringute keskuse olulisust Eestile

26.04.2019

Arendamisel oleva Kliiniliste uuringute keskuse vahehindamine kinnitas keskuse töö tulemuslikkust terviseuuringute koordineerimisel ning aparatuuri ja taristuga toetamisel. Hindamine kinnitab keskuse efektiivset koostööd tervishoiu- ja uurimisasutuste…

Loe edasi

Teadustöö rahastamisest

27.03.2019

Kliiniliste uuringute keskus pakub nõustamist teadustööks rahaliste vahendite taotlemisel. Aitame sobiva rahastaja otsimisel olemasoleva projektiidee korral ning nõustame granditaotluste kirjutamisel ja taotlemisel. Oleme koostanud perioodiliselt uuendatava…

Loe edasi

Heade kliiniliste tavade kursus

26.03.2019

Kliiniliste uuringute keskus koostöös Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskusega korraldab 17.04-18.04.2019 Heade kliiniliste tavade koolituse algajatele “Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP – Good Clinical…

Loe edasi

ETAg taotlusvoor aprill 2019

25.03.2019

Kliiniliste uuringute keskus tuletab meelde, et 01.04-30.04 kuni kell 17.00 (TÜ sisene tähtaeg on 23.04.19) saab ETISesse esitada personaalsete uurimistoetuste (PUT) ja arendusgrandi taotlusi ning…

Loe edasi

Koolitused 2019. aastal

22.03.2019

Kliiniliste uuringute keskus korraldab 2019. aastal mitmeid koolitusi. 1. Heade kliiniliste tavade koolitused “Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP – Good Clinical Practice) ja…

Loe edasi

C4c ja ELAV kohtumine

21.03.2019

Eesti Lasteuuringute Võrgustiku (ELAV), Conect4children (c4c) võrgustiku ja Baltimaade koostöö kohtumine toimus Tallinnas, 20.märtsil 2019. Kohtumisel arutleti teemal “Laste ravimiuuringute regulatsioon ja kogemus lasteuuringute läbiviimisel…

Loe edasi

C4c võrgustiku tööpakkumine

28.02.2019

Conect4children lasteuuringute koostöövõrgustik kutsub oma meeskonnaga liituma eriala spetsialiste.  Pakutavate ametikohtade lisainfo Kliiniline ekspert Metodoloogia ekspert Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg 26.03.2019.

Loe edasi

Toimus Tartu Biotehnoloogia Pargi seminar

28.02.2019

Veebruaris toimus Tartu Biotehnoloogia Pargi seminar „Eesti terviseandmete ja geeniandmete kasutamine terviseteenuse efektiivsuse ja kvaliteedi parendamisel ning ravimite ja meditsiinitehnoloogiate arendamisel – Kus me oleme…

Loe edasi

Valitsus kinnitas Riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse kuulumise teekaardi objektide nimekirja

24.02.2019

Vabariigi Valitsus kiitis 14. veebruari korraldusega nr 43 heaks Eesti teadustaristu teekaardi objektide uuendatud loetelu. Eesti teadustaristu teekaardi nimekirja kuulub otsusega jätkuvalt ka Riiklik siirdemeditsiini…

Loe edasi

Toimus REDCapi koolitus

21.02.2019

Kliiniliste uuringute keskus korraldas 24.01.2019 ja 20.02.2019 Põhja-Eesti Regionaalhaiglas koolituse “REDCap – veebipõhised andmebaasid”. Lisateave Aigar Ottas, aigar.ottas@kliinikum.ee

Loe edasi

TÜ, Ravimitootjate Liit ja TÜ kliinikum hakkavad ühiselt tõhustama kliiniliste uuringute korraldamist

19.12.2018

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember, Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe ja Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer allkirjastasid 14. detsembril koostööleppe, et…

Loe edasi

Külastasime Tervise Arengu Instituuti

13.11.2018

Kliiniliste Uuringute Keskuse delegatsioon koosseisus TÜ meditsiiniteaduste valdkonna dekaan prof Margus Lember, teadusprodekaan prof Külli Kingo, arendusprodekaan dots Jarek Mäestu ja keskuse tegevjuht Katrin Kaarna…

Loe edasi

Viimane kliiniliste uuringute hea tava koolitus 2018. aastal

05.11.2018

2018. aastal toimub veel üks koolitus “Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP – Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid (edasijõudnutele teadmiste värskendamiseks)”. 26.11.2018 toimuvat…

Loe edasi

Toimunud on mitmed koolitused

05.11.2018

Kliiniliste uuringute keskus on korraldanud 2018. aasta sügisel mitmeid koolitusi: 18.10.-19.10 Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP – Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid….

Loe edasi

Tartu Ülikooli Kliinikumis uus uuringute läbiviimise kord ja register

05.11.2018

Alates 1. novembrist 2018 kehtib Tartu Ülikooli Kliinikumis „Kliiniliste ravimi- ja teaduslike uuringute läbiviimise kord Kliinikumis“ 13. versioon ning senine kliiniliste teadusuuringute register asendub DHS…

Loe edasi

Artikkel Terviselehes

09.10.2018

Terviselehes ilmus 02.10.2018 järgmine Jaan Lukase artikkel. Katrin Kaarna: Meie konsortsium soovib arstide kliinilise teadustöö võimalikult tulemuslikuks muuta. Arstid ja meditsiiniteadlased vajavad selleks, et lisaks…

Loe edasi

Tartu Ülikool, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum allkirjastasid koostöölepingu

28.09.2018

Tartu Ülikool, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum allkirjastasid 28. septembril kolmepoolse koostöölepingu, mille eesmärk on teha ühiseid kliinilisi teadusuuringuid ja osaleda rahvusvahelistes…

Loe edasi

100 00 uue geenidoonori kogumise projektist

24.09.2018

Geenivaramu kirjeldab 100 00 uue geenidoonori kogumise projekti senist kulgu järgmiselt. Esimesed vereproovid võeti geenidoonoritelt 2. aprillil 2018. Projekti algus oli väga tormiline ning maikuu…

Loe edasi

Kliiniliste uuringute keskuse uurimistoetuste andmebaas ja nõustamine

20.09.2018

Kliiniliste Uuringute Keskus pakub nõustamist kliiniliste ja prekliiniliste teadusprojektide rahastusvõimaluste leidmisel ja taotlemisel. Aitame otsida sobivat rahastajat olemasoleva projektiidee korral ning nõustame granditaotluste kirjutamisel ja…

Loe edasi

REDCapi koolitus 05.11.2018

10.09.2018

Koolituse koht: Tartu, Ravila 19, Biomeedikum, A.Schmidti auditoorium nr 0088. Registreerimiseks palun saatke osaleja nimi, e-maili aadress ja Tartu Ülikooli kasutajanimi kui see on olemas…

Loe edasi

Euroopa Biopanganduse nädal: EBW 2018

10.09.2018

Biopanganduse projektijuht Aigar Ottas ning keskuse tegevjuht Katrin Kaarna osalesid Euroopa Biopanganduse aasta suursündmusel: Europe Biobank Week, 4 .– 7. september 2018, Antwerpenis. “Take away…

Loe edasi

Kohtumine Sotsiaalministeeriumis

10.09.2018

14. augustil 2018 kohtusid Riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse vastutav täitja prof Külli Kingo ja tegevjuht Katrin Kaarna Sotsiaalministeeriumi kantsleri Marika Priske, terviseala asekantsler…

Loe edasi

Sekveneerimise seminar 02.11.2018

28.08.2018

Koolituse koht: Tartu, Ravila 19, Biomeedikum, A. Schmidti auditoorium nr 0088/0089. Oodatud on kõik teemast huvitatud residendid, doktorandid, meditsiiniteadlased ja arstid. Hetkel on fookus onkoloogial,…

Loe edasi

Pakume tööd uuringukoordinaatoritele

16.08.2018

Tartu Ülikool pakub tööd Eesti Lasteuuringute Võrgustiku raames uuringukoordinaatoritele Tallinna Lastehaiglas (0,5 ametikohta) ja TÜ Kliinikumi lastekliinikus (0,5 ametikohta). Sobiv kandidaat:  # on meditsiinilise või…

Loe edasi

Rahvusvaheline võrgustumine koostöös Tartu Linnavalitsusega

29.05.2018

Koostöös Tartu Linnavalitsusega toimub 29.-31. mail 2018 RSKTK visiit Skåne’sse, täpsemalt külastatakse Lund’i linna. Visiit toimub INNO INFRA SHARE (Sharing Strategies for European Research and Innovation…

Loe edasi

Kliiniliste uuringute keskus pakub akadeemilise monitoorija teenust

24.05.2018

Kliiniliste uuringute, sealhulgas akadeemiliste uuringute, kvaliteedi tagamisel on oluline uuringuid monitoorida. Monitooringu eesmärgiks on uuringu erinevate aspektide süstemaatiline kontrollimine uuringukeskuses, et proaktiivselt juhtida kvaliteetsete uuringuandmete…

Loe edasi

Uued võimalused koostööks kliiniliste uuringute läbiviimiseks lastel

22.05.2018

21. mail 2018 loodi konsortsium conect4children (collaborative network for European clinical trials for children, c4c), mille eesmärk on laste ravimite väljatöötamise konkurentsivõime suurendamine Euroopas. Kliiniliste…

Loe edasi

Akadeemiliste kliiniliste uuringute kursus on täies hoos

15.05.2018

Pühapäeval, 13. mail algas kursus „Research methods for clinical trials: A short course in design and management of clinical trials“. Kursuse lektorid, korraldajad ja osalejad…

Loe edasi

Olete oodatud Eesti Lasteuuringute Võrgustiku (ELAV) seminarile

10.05.2018

Eesti Lasteuuringute Võrgustiku (ELAV) seminar tutvustab Eestis läbiviidavaid lasteuuringuid. Seminar toimub 12. juunil 2018 algusega kell 11.00 Raadimõisa hotellis (Mõisavärava 1, Vahi, Tartu). Registreeruda saab…

Loe edasi

Kliinilise uuringu läbiviimist hõlbustavad blanketid

25.04.2018

Kliiniliste Uuringute Keskus on välja töötanud 11 blanketti, mis hõlbustavad kliinilise uuringu läbiviimist. Vaata blankettide nimekirja oluliste linkide lehelt. Vastavalt vajadusele blankette täiendatakse ja uuendatakse…

Loe edasi

Kohtumine Ravimitootjate Liiduga

10.04.2018

Katrin Kaarna kohtus 09. aprillil Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapferi ja kolleegidega arutamaks võimalikku meditsiiniteaduse alast koostööd.

Loe edasi

Allkirjastati ELAV koostöökokkulepe

05.04.2018

28. märtsil allkirjastasid Tartu Ülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja SA Tallinna Lastehaigla koostöökokkuleppe laste kliiniliste uuringute tõhustamiseks Eestis, luues selleks Eesti Lasteuuringute Võrgustiku (ELAV),…

Loe edasi

RedCapi koolitus

05.04.2018

19.04.2018  toimub koolitus “RedCap – veebipõhised andmebaasid”. Toimumiskoht: Tartu, Ravila 19, Biomeedikum, A.Schmidti auditoorium nr 0092.  Sihtgrupp: Doktorandid ja teadurid, kes tegelevad andmete (näiteks bioloogiliste…

Loe edasi

Kursus kliiniliste uuringute meetoditest ja praktilistest aspektidest

13.03.2018

Kliinilise meditsiini doktorikool koostöös kliiniliste uuringute keskusega korraldab kursuse „Research methods for clinical trials: A short course in design and management of clinical trials“. Kursuse…

Loe edasi

Kliiniliste uuringute hea tava koolitused 2018. aastal

01.03.2018

2018. aastal toimuvad taas koolitused “Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP – Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid”. Koolitust juhendavad dr Katrin Kaarna ja…

Loe edasi

Konverentsil Kliinik 2018

09.02.2018

Konverentsil Kliinik 2018 oli võimalik nautida ja nüüd tagantjärgi vaadata sessiooni “Kliinilised uuringud täna ja tulevikus”, mida juhtisid Urmas Siigur ja Alar Irs. Sessiooni programm:…

Loe edasi

Toimus skype’i koolitus: Good Clinical Practice

09.01.2018

Katrin Kaarna viis 2017. aasta detsembris läbi skype’i koolituse teemal Good Clinical Practice. Tegemist oli väljastpoolt Tartu Ülikooli tellitud rahvusvahelise koolitusega, mis jätkub jaanuaris 2018.

Loe edasi

Täienduskonverents KLIINIK 2018

29.11.2017

Täienduskonverentsil KLIINIK 2018 on erakordne võimalus osaleda Kliiniliste uuringute keskuse sessioonil. Olete oodatud konverentsi esimesel päeval 5. veebruaril 2018 kell 13.00 – 14.30 sessioonile KLIINILISED…

Loe edasi

Kliiniliste uuringute keskusest Tartu Ülikooli demopäeval

23.11.2017

Tartu Ülikool korraldas 2. novembril 2017 esmakordselt demopäeva oma partneritele ettevõtlus- ja avalikust sektorist. Katrin Kaarna esines demopäeval liftikõnega “Kliiniliste Uuringute Keskus – lahendus teie…

Loe edasi

Koolitus “Kliiniliste uuringute head tavad”

25.10.2017

Kliinilised uuringud on pidevalt muutuv ja arenev teadusvaldkond. Kvalifitseeritud uuringupersonal on uuringu eduka läbiviimise aluseks. Kliiniliste uuringute keskus ja Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus…

Loe edasi

Osalesime: ScanBalt Forum 2017

20.10.2017

18. oktoobril toimus Tallinnas ScanBalt Forum 2017, millest võttis osa ka dr Katrin Kaarna, kes esines ettekandega “EATRIS – Ease the road to the clinical…

Loe edasi

Sotsiaalministeeriumi aruteluseminar

20.10.2017

19. oktoobril toimunud Sotsiaalministeeriumi aruteluseminaril “Andmepõhine teadus- ja arendustegevus tervishoius – rahvusvaheline koostöö” esindas Riiklikku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskust dr Katrin Kaarna. Lisainfo: Katrin…

Loe edasi

Keskuse esindajad osalesid EATRISe konverentsil

16.10.2017

Dr Katrin Kaarna ja prof Sulev Kõks esindasid Riiklikku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskust EATRISe konverentsil “Translational Medicine 2017: Enhancing Predictivity in Medicines Development” 24.-26….

Loe edasi

Kliiniliste uuringute keskuse tegevjuht

01.09.2017

Kliiniliste uuringute keskuse tegevjuhina alustas tööd dr Katrin Kaarna. Dr Katrin Kaarna on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1987. a ja 1995. a residentuuri neuroloogia erialal…

Loe edasi

Projekti “Kliiniliste teadusuuringute üksuse (RSKTK) väljaarendamine” positiivne rahastusotsus

21.04.2017

Sihtasutus Archimedes rahastab tegevusest “Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” projekti “Kliiniliste teadusuuringute üksuse (RSKTK) väljaarendamine” aastatel 2017-2020. Projekti põhieesmärk on riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste…

Loe edasi

Personaalmeditsiini pilootprojekti eesmärgid

13.01.2016

Personaalmeditsiin aitab leida igale inimesele võimalikult individuaalse ennetus- või raviplaani, analüüsides inimese geeniandmeid koos keskkonna-, tervisekäitumise ja tavapäraste haigusandmetega. loe edasi sotsiaalministeeriumi lehelt

Loe edasi

Mait Raava teadusest: me peame julgema teadustippe välja valida ja neile panustada

13.01.2016

Alarahastus ja keskpärasus, mis teaduses vähesegi raha ära sööb, on kaks valupunkti, millele on viimasel ajal tähelepanu juhtinud nii professorid kui teaduselus kaasa rääkivad inimesed….

Loe edasi

Eesti noorteadlane välismaal: kas, kus ja miks või milline teadlaskarjäär valida välismaal või Eestis?

13.01.2016

Nii, nagu Eestis pole võimalik kokku panna FC Barcelonat, pole siinses teaduses võimalik uurida kõike ja üksi, sedastab Cambridge’i ülikoolis labori juhatajana töötav eesti geeniteadlane Leopold…

Loe edasi

Personaalmeditsiini võimalusi avav seminar 9. septembril 2014 Tehnopolis

21.08.2014

9.09.2014 leiab Tallinnas Tehnopolis aset seminar “Personalised Medicine – applications and opportunities”. Terve päeva jagu põnevaid ettekandeid ja arutelu sellest, kuidas personaalmeditsiini võimalustest kasu lõigata!…

Loe edasi

Tartu Ülikool liitus RedCAP konsortsiumiga

21.08.2014

Tartu Ülikool liitus RedCAP konsortsiumiga (http://www.project-redcap.org) ning sellega seoses on maailma juhtivaid infosüsteeme kliiniliste ja siirdeeuuringute tarbeks saadaval ka Eesti teadlastele.

Loe edasi

Liitumine EATRIS-ega

21.08.2014

Tartu Ülikool allkirjastas Riiklik siirdemeditsiini ja teadusuuringute keskuse nimel koostöölepingu EATRIS-ega.

Loe edasi

Sotsiaalministeerium käivitas tervishoiu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (T&A&I) strateegia koostamise ning kutsub kõiki teisi osapooli selles aastases aruteluprotsessis kaasa lööma.

21.08.2014

Sotsiaalministeerium käivitas tervishoiu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (T&A&I) strateegia koostamise ning kutsub kõiki teisi osapooli selles aastases aruteluprotsessis kaasa lööma. Koostatava strateegia alusel hakkab…

Loe edasi

Tartus alustab tööd siirdemeditsiinikeskus

29.05.2014

Tartu ülikool avab täna Maarjamõisa teaduslinnakus maailmatasemel siirdemeditsiinikeskuse (SIME), mille ülimoodne aparatuur loob teadusuuringuteks senisest palju paremad võimalused ning mille maksumuseks kujunes 8,7 miljonit eurot….

Loe edasi

Siirdemeditsiinikeskus sai nurka hõbedase silindri

29.05.2014

Tartu Ülikooli rektoril Alar Karisel oli õigus, kui ta Chemicumi kõrvale rajatavale uuele teadusmajale nurgakivi panemisel eile arvas, et sõna «siirdemeditsiin» on tavainimesele üsna võõras….

Loe edasi

Moodne meditsiin aitab beebit HI-viirusest säästa

28.05.2014

Eesti arste on šokeerinud juhtum, kus arusaamatult haigel teismelisel lapsel avastati HIV-nakkus, mille ta oli saanud juba kas emaüsas või imikueas, kui ema last rinnapiimaga…

Loe edasi